ולא יתן המשחית לבוא אל בתיכם - Mezuzah - Anti-Grim-Reaper-Ware

jacob
Fri, 02/03/2017 - 04:50

from this weeks Parsha, Bo, we get our Mezuzah, 

מזוזה

...the Jewish Spiritual Security System, Anti-Malware, Anti-Grim-Reaper-Ware

שדי

ש: שומר

ד: דלתות

י: ישראל

שומר דלתות ישראל

314

22/7

ח

The Name of The Infinite Protector of the Doors of Israel, as it is written you shall write it on your door posts, so that you remember He who took you out of Egypt.

Prayer, Study & Meditation Books